RESERVAR RESERVAR
Preus allotjament Fes clic sobre la graella per ampliar
Condicions i tramitació de reserva
1. Trmitació de la reserva Per tramitar la reserva ompliu el formulari amb les dades que es demanen i envieu. Espereu la resposta per part del Refugi Les Conques per com confirmar la reserva i fer la paga i senyal. 2. Anul·lació de la reserva L'anul·lació de la reserva donarà lloc a retenir les quantitats següents: - El 50% de la bestreta o qualsevol quantitat de diners avançats, quan l'anul·lació de la reserva es faci amb més de trenta dies d'antelació a la data d'entrada a l'allotjament. - El 100% de la paga i senyal, quan l'anul·lació s'efectuï amb menys de tres dies d'antelació. 3. Indemnitzacions per renúncia de l'estada Quan el client del refugi l'abandoni abans de la data fins a la qual el tenia reservat, haurà d'abonar l'import total pels dies que resten d'estada.